På denna sida finner du dokument som behövs för t.ex. nyanslutning eller ägarbyte av fastighet samt markupplåtelse till föreningen.

 

Ny anslutning

Om du vill att en ny fastighet skall anslutas till nätet skriver du ut och fyller i dokumentet "Dokument för ny anslutning" och skickar dessa till föreningens ordförande (f.n. Morgan Mellquist, Borghult Övre 2, 511 74 Skephult).

Kostnaden för en ny anslutning är som lägst 26 000 kronor + moms (1000 kronor) dvs. 27 000 kronor. Av dessa utgörs 22 000 kronor ett ovillkorat ägartillskott till föreningen. 4 000 kronor + moms utgör anslutningsavgift.

Om föreningens kostnader för anslutningen överstiger 27 000 kronor inkl. moms debiteras överskjutande belopp fastighetsägaren som anslutningen avser i enlighet med föreningens stadgar och villkor för anslutningsavtal där mer finns att läsa.

 

Vid ägarbyte

När en fastighet bytt ägare behöver detta anmälas till föreningen så att den nye ägaren blir medlem i föreningen och därmed äger rätt att nyttja infrastrukturen. Detta sker genom att du skriver ut och fyller i dokumentet "Dokument för ägarbyte av fastighet" och skickar dessa till föreningens ordförande (f.n. Morgan Mellquist, Borghult Övre 2, 511 74 Skephult).

Dokumentet består av en medlemsansökan för att bli medlem i föreningen, ett avtal där det ovillkorade ägartillskottet överlåts till den nya fastighetsägaren samt ett anslutningsavtal för att fastigheten fortsatt skall vara ansluten till nätet.

 

Att välja bredbandsleverantör

När man skall välja bredbandsleverantör loggar in på www.zmarket.se

Där skriver man sin adress. Sedan kommer man in och kan välja mellan olika leverantörer.


Dokument för nedladdning

Nedan finner du dokument för nedladdning:

  • Information om personuppgiftshantering
  • Markupplåtelseavtal
  • Ansökan om medlemsskap
  • Stadgar
  • Ägarbyte